Lloguers

  • Garantir les màximes rendibilitats amb els mínims riscos.
  • Oferir un perfil de renda segura i la tranquil·litat esperada.
  • Assessorament legal en les condicions contractuals.
  • Ens ocupem de tot el procés així com la tramitació d’impostos i canvis de titularitat de subministraments.
  • Oferim un ampli ventall de serveis per aconseguir els objectius.